Arabic(الجزائر)Hebrew (Israel)English (United Kingdom)

Desert Embroidery

THE ASSOCIATION FOR THE IMPROVEMENT OF WOMENS STATUS, LAKIA

פעילויות חינוכיות

פעילויות חינוכיות

מאז ומתמיד נענתה העמותה לשיפור מעמד האישה בלקייה לצרכי הקהילה הבדואית, ופעלה על מנת להענות להם. מדי קיץ, בעזרתם של משתתפי תכניות המנהיגות הצעירה שלנו, אנו מפעילים מחנה קיץ לילדי לקייה והסביבה.

ההישגים האקדמיים הנמוכים בקרב הילדים הבדואים בלקייה, כמו גם אי יכולתם לאפשר לעצמם שיעורים פרטיים יקרים, היוו תמריץ להקמת הפרוייקטים החינוכיים שלנו. אנו מכירים בחשיבותה של האנגלית כשפה אוניברסלית, וכקרש קפיצה לקראת השכלה גבוהה. זאת, תוך מתן שיעורי אנגלית ברמות שונות, בהדרכתה של מורה לאנגלית בעלת נסיון. בזכות העבודה עם בתי הספר בלקייה לצורך איתור תלמידים העשויים להפיק תועלת משיעורי העשרה באנגלית, התלמידים המשתתפים בתכניות שלנו מראים התקדמות משמעותית בלימודיהם. נוסף על כך, העמותה מציעה שיעורים לתלמידי תיכון המתכוונים לגשת לבחינות הבגרות הקשות במתמטיקה.

YOU ARE HERE: פעילות קהילתית חינוכית