Arabic(الجزائر)Hebrew (Israel)English (United Kingdom)

Desert Embroidery

THE ASSOCIATION FOR THE IMPROVEMENT OF WOMENS STATUS, LAKIA

מנהיגות צעירה

מנהיגות צעירה והעצמה מהוות מטרות מרכזיות עבור העמותה. בפרויקט המנהיגות הצעירה, "סללי את נתיבך", נפגשות תלמידות חטיבת ביניים ותלמידות תיכון, לשיחות קבוצתיות עם עובדת סוציאלית, הרצאות, פרוייקטים קהילתיים ופעילויות יצירה. הפרויקט חיזק את בטחונן העצמי בדיבור מול קהל, ועזר לנערות להתמודד עם אתגרי החיים האופייניים למתבגרים בקהילה הבדואית. הבנות הינן מתנדבות נלהבות בעמותה ובפרוייקטים קהילתיים. הספר "ימי סבתא: טעימות מחיי הבדואים" היא פרי עבודתן.

פרוייקט "העצמת הפריפריה" מתמקד בסנגור קהילתי וארצי. הצעירים המשתתפים בפרוייקט, בנים ובנות, נפגשים על מנת לדון בסוגיות כגון זכויות אזרח, פיתוח קהילתי וסנגור, וזאת בהנחייתם של מומחים בתחומים הללו. הפרוייקט מתמקד בבניית יכולות, פרוייקטים קהילתיים ופיתוח משאבים, כמו גם פיתוח מיומנויות שיווק.

הצעירים שלנו הם עתידה של הקהילה הבדואית. העמותה לשיפור מעמד האישה, לקייה, מאמינה כי שינוי חברתי חיובי טמון בטיפוח מנהיגים צעירים, אשר ישכללו את מיומנויותיהם החינוכיות והחברתיות, תוך תרומה לקהילה. תכניות המנהיגות הצעירה הינן המפתח לבניית מנהיגי העתיד.

YOU ARE HERE: מנהיגות צעירה