Arabic(الجزائر)Hebrew (Israel)English (United Kingdom)

Desert Embroidery

THE ASSOCIATION FOR THE IMPROVEMENT OF WOMENS STATUS, LAKIA

קישוט קיר לירה 2

kishut-kir-3דגם L1B

דגםL1C

מבנה:

דגם L1A

פיסת בד מלבנית שקצה התחתון משולש. נראה כדגלון. בחלק העליון מייצב עץ וחוט תלייה.

דגם L1B

לחלק המרכזי , נוספים שני פסים כשוליים וכעיטור.

דגם L!C

לחלק המרכזי נוספים שני פסי עיטור מכל צד. החלקים הנפרדים יוצרים יחדיו שלמות חדשה עם יתר הבלטה פולקלוריסטית ועם נוכחות יותר חזקה.

 

קישוט: המונח "לירה" היה בשימוש באזורנו מתחילת שנות העשרים של המאה העשרים. מטבעות שימשו כקישוט בקדמת הראש והפנים של האישה הבדואית לביטחון כלכלי וכסימן לעושר. העיטור בדגם השיבולים נפוץ ומבטא שפע. הדגם מתבסס על מוטיב בדואי מסורתי שמופיע על חזית של שמלות בדואיות.

YOU ARE HERE: Home