Arabic(الجزائر)Hebrew (Israel)English (United Kingdom)

Desert Embroidery

THE ASSOCIATION FOR THE IMPROVEMENT OF WOMENS STATUS, LAKIA

"ימי סבתא" - ספר מקורי של מתכונים וסיפורי עם

051013-BookCoverImage"ימי סבתא: טעימה של חיי הבדואים" הוא ספר מקורי בכריכה רכה הכולל מידע על המסורת הבדואי, מתכונים וסיפורי עם. החומר נאסף ע"י בנות פרויקט המנהיגות הצעירה.

104 דפים באנגלית וערבית. הדפסה: 2013

גודל: 21 ס"מ X    14.5 ס"מ.

צילומים צבעוניים באדיבות זאב דקל.

YOU ARE HERE: Home